“Wij helpen gemeenten en hun ketenpartners om nieuwkomers duurzaam naar werk en participatie te begeleiden.”

Duurzame inburgering levert op termijn het meeste op. Een stap daartoe is de integratie van inburgering en het brede sociale domein. Wat is daarvoor nodig en hoe richt je de processen in? Nieuwkomers aan de slag combineert kennis over de doelgroep, taalverwerving, participatie en het sociale domein. We bieden ook instrumenten om de inburgeraar goed in beeld te krijgen.

Streeft u naar regie op inburgeringsbeleid met kwaliteit? U kunt bij ons terecht voor zowel inhoud als proces.

divider2
Brede èn verlengde intake

Een brede èn verlengde intake ondersteunt de gemeenten in het streven naar duurzame participatie op het maximale niveau van de inburgeraar.

Lees meer
Regievoering en samenwerking

Gemeenten zijn straks bij inburgering niet alleen verantwoordelijk voor de regie, maar ook voor het resultaat. En voor een optimaal resultaat is samenwerking essentieel.

Lees meer
Ontzorgen

Om te voorkomen dat statushouders schulden opbouwen, dient er een activerend en tegelijk ontzorgend systeem van voorzieningen te zijn.

Lees meer
Aanbesteding

Met een goede aanbesteding stuur je natuurlijk op een gunstige kwaliteit – prijs verhouding. Maar wat is dan kwaliteit?

 

Lees meer
Leerroutes

Effectieve leerroutes zijn praktijkgericht, duaal en ingebed in de sociaal-maatschappelijke situatie van de inburgeraar.

 

Lees meer
Ondertussen-groep

Zowel de integratie en participatie van de ondertussen-groep een impuls geven, als werken aan een toekomstbestendig instrumentarium t.b.v. inburgering.

Lees meer
divider2

Samenwerking

De samenwerkingspartners van “Nieuwkomers aan de Slag” hebben kennis van en ervaring met duurzame participatie van nieuwkomers. Wij ondersteunen overheidsorganisaties op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau.