Bas Schuiling Consultancy
Brucknerstraat 6
5216 XD ‘s-Hertogenbosch

T  06 – 10 85 26 50
info@basschuiling.nl
W www.basschuiling.nl

Bas Schuiling is sinds 2007 actief op het gebied van (arbeids-)participatie van vluchtelingen en nieuwkomers. Als  zelfstandig consultant is hij werkzaam in projecten die gericht zijn op het efficiënt toeleiden van vergunninghouders naar duurzame participatie. Uitgaande van een integrale aanpak, waarbij de mens centraal staat en organisatiestructuren en systemen volgend zijn.

De afgelopen jaren steekt hij dan ook veel energie in het opzetten van integrale trajecten, waarbij oriëntatie op de arbeidsmarkt, inburgering en beroepsopleiding hand in hand gaan. Daarnaast verzorgt hij professionalisering rond oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zijn opdrachtgevers zijn o.a. gemeenten, Divosa, COA, SZW, ROC’s en UAF.