ITTA UvA BV
Valckenierstraat 65-67
1018 XE Amsterdam

T  020 525 3844
info@itta.uva.nl
W www.itta.uva.nl

Taalleren doe je vóór, dóór en met de praktijk: taalontwikkeling gaat sneller en effectiever als het taalonderwijs geïntegreerd is in de dagelijkse praktijk. Al onze inspanningen gaan uit van deze overtuiging.

Het ITTA voert onder andere kwaliteitsinspectie van inburgeringstrajecten uit, momenteel als Toezicht in de Klas, in het verleden in opdracht van gemeenten. Het Examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt is ontwikkeld door het ITTA, net als de praktijkassessments taal in de Wet Inburgering van 2007-2013. Wij ondersteunen zowel de landelijke overheid, gemeenten, arbeidsmarkttoeleiders, taalaanbieders als docenten. Verbinding tussen formeel en non-formeel aanbod heeft onze specifieke aandacht.

Adviseurs

Elwine Halewijn
directeur volwasseneneducatie en senior adviseur

elwine@nieuwkomersaandeslag.nl
T  06 – 12 47 32 83

Elwine is gespecialiseerd in tweede taalverwerving bij volwassenen, met name inburgering. Elwine voert reeds 30 jaar projecten uit op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau, gericht op taalleren in het kader van arbeidsmarkttoeleiding, communicatie op werkvloer, ouderbetrokkenheid, gezondheid, zelfstandig ondernemerschap e.d.

Jacqueline de Maa
senior adviseur

jacqueline@nieuwkomersaandeslag.nl
T  06 – 13 65 65 84

Jacqueline is gespecialiseerd in tweede taalverwerving bij (jong)volwassenen in inburgering en beroepsonderwijs. Jacqueline adviseert en begeleidt gemeenten, (school)besturen en docententeams. Zij is als wethouder tussen 2014 – 2018 actief geweest, met als portefeuille o.a. Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het overkoepelend deel van het sociaal domein.