Nel Buis

T  06 – 51 34 48 44
nel.buis@xs4all.nl

Nel Buis heeft veel ervaring in onder meer advisering, procesbegeleiding, programmamanagement, en implementatie / coördinatie van wetgeving en nieuwe processen. Bij gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en diverse ministeries.

Haar kennis en ervaring ligt bij het brede sociaal domein. En zij heeft haar sporen verdiend in de implementatie en verbetering van de inburgering.

Enkele specifieke aandachtsgebieden zijn het borgen van de inburgering in het sociaal domein, de rol van gezondheid bij duurzame integratie en de positie van vrouwelijke inburgeraars.