Visie

Nederland wordt steeds diverser. Sociale integratie en participatie zijn belangrijk voor een vitale inclusieve samenleving. Door nieuwe wetgeving krijgen gemeenten hier, naast een grotere verantwoordelijkheid, ook een nieuwe kans. De realisatie van die vitale inclusieve samenleving is complex en vraagt inspanning en inhoudelijke kennis.

Nieuwkomers aan de Slag helpt, op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau, om nieuwkomers duurzaam naar werk en participatie te begeleiden.

Samenwerking

De samenwerkingspartners van “Nieuwkomers aan de Slag” hebben kennis van en ervaring met duurzame participatie van nieuwkomers. Wij ondersteunen overheidsorganisaties op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau. Wanneer het gaat om onderzoeksinstrumenten, taalvraagstukken en implementaties kan “Nieuwkomers aan de Slag” helpen.

Werkwijze

De werkwijze van “Nieuwkomers aan de Slag” is pragmatisch en concreet. We inventariseren o.a. het vraagstuk, de aanpak en de aanwezige kennis en kunde. Op basis hiervan kijken we of we van toegevoegde waarde kunnen zijn om een bijdrage te leveren bij het realiseren van de doestellingen. Dit doen we altijd op basis van een plan.

divider2

Bas Schuiling is als zelfstandig consultant werkzaam op het gebied van duurzame (arbeids-) participatie van nieuwkomers. Hierbij uitgaande van een integrale aanpak, waarbij de mens centraal staat en organisatiestructuren en systemen volgend zijn.

ITTA UvA is een zelfstandige projectorganisatie gespecialiseerd in taalverwerving en al ruim 15 jaar betrokken bij inburgering. Het ITTA staat voor innovatie in de zoektocht naar zo effectief mogelijke didactiek en de randvoorwaarden en beleid om dat mogelijk te maken.

Nel Buis heeft veel ervaring in onder meer advisering, procesbegeleiding, programmamanagement, en implementatie / coördinatie van wetgeving en nieuwe processen. Bij gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en diverse ministeries.

NOA is een psychologisch adviesbureau dat op basis van wetenschappelijk onderzoek assessment-instrumenten ontwikkelt, waaronder de Persoon Profiel Scan Vluchtelingen. Een groot aantal gemeenten maakt gebruik van dit assessment.

Workconnection heeft een lange staat van dienst in de overheidswereld. Behalve vanwege onze expertise en jarenlange ervaring werken overheden en het UWV met ons omdat we ons proactief opstellen, zeer betrokken zijn en een effectieve werkwijze hanteren.